Belső adatvédelmi felelős

Belső adatvédelmi felelős pozíció

Egy szervezettől nem várható el, hogy minden kollégája naprakész ismeretekkel rendelkezzen az adatvédelmet érintő kérdésekben, azonban egy személyes adatokat kezelő szervezetnél legalább egyvalakinek ismernie kell az adatvédelmi jogot.

Belső adatvédelmi felelős intézménye nagyobb elismeréssel

Az új adatvédelmi törvény megtartja a belső adatvédelmi felelős intézményét, de nagyobb elismerést ad részükre, erősíti szerepüket. A törvény meghatározza azt az adatkezelői illetve adatfeldolgozói kört, ahol belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni, de a törvényben nem nevesített nagyobb adatkezelőknél, esetleg adatfeldolgozóknál is kívánatos az adatvédelmi felelős kinevezése a jogszerű adatkezelések érdekében.

Kötelező az adatvédelmi felelős kijelölése

Kötelező belső adatvédelmi felelőst kinevezni vagy megbízni:
– az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál;
– pénzügyi szervezetnél;
– az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.

Belső adatvédelmi felelős bárki lehet, aki jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

Külső belső adatvédelmi felelős

A belső adatvédelmi felelős pozíciót – a korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlat szerint – külsős adatvédelmi szakértő is betöltheti, ha megfelel a törvényi feltételeknek. Bárkit is választ a cégvezető, fontos, hogy közvetlenül a szerv vezetőjének a felügyelete alá kell beosztani, hogy az esetleges adatvédelmi hiányosságokról az adatkezelés jogszerűségéért általában felelős cégvezetőnek tudjon referálni.

Adatvédelmi felelős az egészségügyben

Az említetteken kívül más jogszabály is előírhatja adatvédelmi felelős kijelölését. Például a szervezeti egységenként legalább húsz főt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató esetén is kötelező adatvédelmi felelőst kinevezni. Itt a képesítési követelmény is eltér az adatvédelmi törvényben meghatározottaktól, ugyanis szakorvos, legalább két év joggyakorlattal rendelkező jogász, vagy más felsőfokú végzettséggel rendelkező, de legalább 2 év egészségügyi adatkezelési gyakorlatot szerzett személy jelölhető ki adatvédelmi felelősnek.

Az adatvédelmi felelős feladata

Az adatvédelmi felelős – nevével ellentétben – nem felelős az adatkezelések jogszerűségéért, az adatkezeléseket érintő döntéseket nem az adatvédelmi felelős hozza meg, sőt vétó vagy épp engedélyezési joga sincs. A feladatköreinek meghatározásából inkább konzultációs jogkör olvasható ki:
– közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
– ellenőrzi az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
– kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
– elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
– vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
– gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

A Hatósággal való rendszeres kapcsolattartást, és az egységes adatvédelmi joggyakorlat kialakítását szolgálja az évente megrendezésre kerülő belső adatvédelmi felelősök konferenciája, amelyen még a nem kötelezően kinevezett adatvédelmi megbízott is részt vehet.

Iratkozzon fel hírlevelemre, és töltse le ingyen az új adatvédelmi törvény változásairól, főbb rendelkezéseiről szóló elemzést!

Ha hasznosnak találta írásomat, iratkozzon fel hírlevelemre, hogy első kézből értesüljön az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága témakörével kapcsolatos információkról.

Adatvédelmi tanácsadás szolgáltatásomról és az adatvédelmi auditálásról e szövegre kattintva olvashat.
Név:*
E-mail:*

Havonta legfeljebb 2 hírlevelet küldök, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Valamennyi hozzászólást az RSS 2.0 hírcsatornán lehet követni. Szóljon hozzá, vagy adjon a saját honlapjáról egy visszakövetést.

Vélemény, hozzászólás?

 
Read previous post:
Adattovábbítás, adattovábbítás külföldre

Adattovábbítás, külföldre történő adattovábbítás Jó hír a multinacionális vállalatoknak, hogy az új adatvédelmi törvény alapján könnyebb lesz külföldre személyes adatot...

Close