‘tájékoztatás’ kifejezéssel jelölt bejegyzések

Adatvédelmi teendők biometrikus aláírás alkalmazása során

A mai információs társadalomban, ahol már a mindennapos utazáshoz szükséges jegyet is az interneten vehetjük meg pár gombnyomással a telefonunkon, egyre nagyobb az igény a biometrikus aláírásra. Hogyha kényelmesen, otthon kifizethetjük számláinkat, miért kellene bemenni személyesen, sorokat végig állni ahhoz, hogy aláírjuk újonnan megköttetett szerződésünket? A ma használt hitelesítési folyamatoknak is fel kell venniük a lépést korunk fejlődésével. A biometrikus rendszerek az egyén bizonyos egyedi tulajdonságait használják fel az azonosításhoz, illetve a hitelesítéshez.

Érdemes továbbolvasni... »

Infotv. határidők változása – 2016. január 1.

Változások az Infotv.-ben

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény (röviden: salátatörvény) az Infotv. egyes rendelkezéseit is módosítja.

Érdemes továbbolvasni... »

Whistleblowing – miért érdemes belső visszaélés-jelentési rendszert létrehozni

Kívánatos, hogy a vállalat biztosítson lehetőséget arra, hogy a visszaélés észlelője megfelelő fórumon jelenthesse be a vélt szabálytalanságot, akár anonimitása megőrzése mellett, és azt a munkaadó professzionális eljárásban vizsgálja ki, és adjon választ a szabályszegésre.

Érdemes továbbolvasni... »

Cookie kezelésével kapcsolatos adatvédelmi gyakorlat

Szabályozott cookie használat

2011 augusztusában lépett hatályba a cookie-k kezelését szabályozó jogszabály. Nem csak Magyarországon, egész Európában felháborodást keltett a reklámszakmában az új koncepció, miszerint csak előzetes hozzájárulással lehet cookie-t használni. Mi történt azóta?

Érdemes továbbolvasni... »

Mit kell módosítani az adatkezelési tájékoztatón 2012. január 1-jéig?

Az új adatvédelmi törvény

Az elmúlt félév szinte minden bejegyzésében foglalkoztam az új adatvédelmi törvény rendelkezéseivel. A hatálybalépésének dátuma közeleg. Minden adatkezelőnek módosítania kell az adatkezelési tájékoztatóját.

Érdemes továbbolvasni... »

A munkavállaló ellenőrzése GPS-szel, cellainformációs adatokkal

A kialakult adatvédelmi gyakorlat alapján a munkavállalót a munkahelyén, a munkaviszonyban is megilleti a személyes adatok védelméhez való jog. A munkaviszonyban csak olyan adatkezelés támogatható, amely a munkavállaló személyiségi jogait nem sérti, amely a munkavállaló jogait aránytalanul nem korlátozza. Vajon a helymeghatározó eszközökkel végzett megfigyelés jogszerű-e?

Ha más, a cél elérésére alkalmas, és a munkáltatót aránytalanul meg nem terhelő módszer jelenleg nem áll rendelkezésre, az adatkezelés jogszerű lehet.

Érdemes továbbolvasni... »

Adatvédelem – az érintett jogai (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás)

Az érintett jogai

Az adatkezeléssel érintett személynek joga van tájékoztatást kapni a kezelt adatairól, azokat helyesbíteni, töröltetni, illetve tiltakozni az adatok kezelése ellen. Már az adat felvételekor meg kell ismertetni ügyfelünkkel, felhasználónkkal e jogait – szól a törvény.

Érdemes továbbolvasni... »

Adatvédelmi nyilatkozat – avagy az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

Egy adatkezelés jogszerűségéhez alapvetően az érintett hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás csak akkor lesz érvényes, ha az megfelelő, részletes tájékoztatáson alapul. Mit vár el az új adatvédelmi törvény? Mi szerepeljen a cég adatkezelési tájékoztatójában?

Érdemes továbbolvasni... »

Az adatkezelés jogalapja – új jogalapok!

Az adatkezelés jogalapja

Egy adatkezelés klasszikusan az érintett hozzájárulása alapján történhet jogszerűen, vagy ha az adatkezelést törvény rendeli el. Az új adatvédelmi törvény a korábbi jogalapok megtartása mellett új jogalapokkal könnyíti az adatkezelők életét.

Érdemes továbbolvasni... »

Telefonbeszélgetés hangfelvételének kiadása

Call center által rögzített beszélgetésről másolatot kér az ügyfél

Egyre több cég rögzíti az ügyfeleivel folytatott beszélgetést. Mi a teendő, ha az ügyfél másolatot kér a rögzített hanganyagról?

Érdemes továbbolvasni... »