Elutasított kérelmek bejelentése az adatvédelmi biztos részére

Az adatvédelmi törvény bejelentési kötelezettséget ír elő az elutasított igényekről

Az Avtv. 13. § (3) bekezdésének és a törvény 20. § (9) bekezdésének rendelkezései szerint az adatkezelőket az elutasított kérelmekkel kapcsolatosan tájékoztatási kötelezettség terheli.

A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell

Az adatvédelmi törvény 12. §-a előírja, hogy az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, az általa kezelt személyes adatairól. A tájékoztatást csak kivételes esetben tagadhatja meg az adatkezelő.

A válaszadási kötelezettség szempontjából ezen felül személyes adat iránti kérelem minden, az érintett által benyújtott, saját adataira vonatkozó betekintési, törlési, helyesbítési kérelem. 

A törvény úgy rendelkezik, hogy az elutasított kérelmekről az adatkezelő évente értesíti az adatvédelmi biztost. Az adatvédelmi biztos felhívásai alapján e kötelezettségnek a tárgyévet követő január végéig lehet eleget tenni.

A közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás

Az Avtv. 20. §-a alapján bárki közérdekű adat megismerése iránti igényt nyújthat be a közérdekű adat kezelői részére.

Közérdekű adat iránti kérelem az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint tevékenységére vonatkozó adatok megismerésére irányuló kérelem.

Ha valamely adatkezelő az adat megismerésére irányuló igényt elutasítja, erről – évente – szintén tájékoztatni kell az adatvédelmi biztost.

Az értesítési kötelezettség közérdekű adatok tekintetében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervekre vagy személyekre, személyes adatok tekintetében az állami szervek és a magánszféra adatkezelőire vonatkozik.

Tapasztalatok a bejelentéssel kapcsolatosan

A tavalyi évre vonatkozóan 3.833 elutasított kérelmet tart nyilván az adatvédelmi iroda a személyes adat iránti kérelmek tekintetében, míg 35-öt az elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatosan.

Összesen 12 magán adatkezelő tett jelentést személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelemről.

Az adatkezelők és adatkezelések nagy számát tekintve sajnos ezek a számok jóval kevesebbek, mint a tényleges elutasítások száma. Én biztatok mindenkit a bejelentésre. Az adatvédelmi biztos minden évben külön kiemeli, hogy örömmel veszi azt is, ha a teljesített kérelmekről is tájékoztatást adnak az adatkezelők.

Minden kedves olvasómnak egészségben gazdag boldog új évet kívánok!

Ha hasznosnak találta írásomat, iratkozzon fel hírlevelemre, hogy első kézből értesüljön az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága témakörével kapcsolatos információkról.

Név:*
E-mail:*

Havonta legfeljebb 2 hírlevelet küldök, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Valamennyi hozzászólást az RSS 2.0 hírcsatornán lehet követni. Szóljon hozzá, vagy adjon a saját honlapjáról egy visszakövetést.

Vélemény, hozzászólás?

 
Read previous post:
Karácsonyi üdvözlet, névre szóló ajándék

Küldhető-e karácsonyi képeslap, ajándék a címzett hozzájárulása nélkül? Inkább csak hipotetikusan foglalkoznék a témával, így Szenteste előtt egy nappal, de...

Close