Változik az Infotv. 2015 – közérdekű adatok nyilvánossága – költségtérítés

Változik az Infotv. – 2015

Korábbi bejegyzésemben az Infotv. személyes adatok védelmével kapcsolatos módosításairól írtam. A közérdekű adatok nyilvánossága körében nagyobb léptékű változások lépnek hatályba 2015. október 1-jén.

Közérdekű adat igénylésével kapcsolatos költségtérítés

Az Infotv. új rendelkezései szerint bővebb körben, nem csak a másolat készítéséért, hanem az adatigénylés teljesítéséért is költségtérítést állapíthat meg az adatkezelő. A felmerülő költségekről az adatigénylő tájékoztatást kap, melyre 30 napon belül köteles nyilatkozni, hogy az igénylését fenntartja-e, és köteles a költséget az adatkezelő részére, az általa megállapított, 15 napnál nem rövidebb határidőben megfizetni. A válasznyilatkozatig eltelt idő nem számít bele a határidőkbe.

Fő szabály szerint a költségeket az adat kiadását követően kell megfizetni. Azonban a költségtérítést előre kell kiegyenlíteni, és annak megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni az adatigénylést,

  • ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás igénybevétele aránytalan mértékű,
  • jelentős terjedelmű másolat esetén,
  • illetve a költségtérítés mértéke meghaladja – a ma még nem ismert – kormányrendeletben meghatározott összeget.

Mindezen körülményekről, a költségtérítés mértékéről valamint a másolatkészítést nem igénylő adatkiadási lehetőségekről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül kell tájékoztatni.

A költségtérítés meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

  • adathordozó költsége,
  • kézbesítési költség,
  • munkaerő-ráfordítás költsége – abban az esetben, ha az igénylés teljesítése a munkaerőforrás aránytalan igénybevételével jár.

A költségelemek mértékét jogszabály fogja meghatározni. Amíg ez nem születik meg, felmerül az a kérdés, hogy egy A/4-es oldal fénymásolása esetén felszámítható-e a szokásos 10 Ft-os költség, vagy csak az adathordozó, a fénymásoló papír ára (kb. 2 Ft) érvényesíthető?

———————– hirdetés – adatvédelmi képzések ———————–
augusztus 27. Változik az adatvédelmi törvény (Infotv.)
szeptember 3-4. Két napos, kis csoportos belső adatvédelmi felelős képzés
szeptember 29. Változik az adatvédelmi törvény (Infotv.)
október 20. Adatvédelem az interneten – változások 2015-ben
október 27. Kamerás megfigyelőrendszerek adatvédelme
———————– hirdetés – adatvédelmi képzések ———————–

Számlaszintű ellenőrzés

Az Infotv.-be két éve bekerült szigorításon a kormányzat enyhített. Amennyiben valaki a gazdálkodást átfogóan, számlaszinten, tételesen kívánja ellenőrizni közérdekű adatigénylés segítségével, 2015 októberétől nem utasítható el az adatigénylése.
A közadatot kezelő szervezet azonban az iratok másolatának kiadása helyett a jogviszony(ok) alanyainak, típusának, tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével, egy ilyen tartalmú táblázat rendelkezésére bocsájtásával is teljesíthet.

Az adatok megismerését követően nincs akadálya annak, hogy az ott szereplő egyes jogviszonyok részleteiről, akár a szerződések és a számlák másolatának kikérésével is informálódjanak.

Határidők

Az „igény tudomásra jutása” helyett az igény „beérkezésétől” kell számítani az adatok kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidőt. Ez azt jelenti, hogy a határidőt egy szombaton elküldött e-mail esetén már szombattól és nem az első munkanaptól, hétfőtől kell számolni.

Szintén az igény beérkezésétől számolandó a korábbi 8 napról 15 napra emelt, elutasításra, és a 15 napos határidő meghosszabbítására szolgáló határidő is.

A jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adat esetén korábban is lehetőség volt a 15 napos határidőt 30 napra meghosszabbítani. Kitolható lett a határidő akkor is, ha az adatkiadásra kötelezett szervezetet túlzott mértékben terhelné a kért adatok kikeresése, másolása, pontosabban fogalmazva ha „az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár”.

Döntés megalapozását szolgáló adat fogalmának kiterjesztése

A közérdekű adat kiadása az új szabályok szerint elutasítható akkor is, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja. Ez látszólag a végtelenségig szélesíti az adatok ki nem adandó körét, de a jogalkalmazás akkor halad helyes irányban, ha csak a már folyamatban lévő döntés-előkészítési eljárás esetén hivatkozik az adat döntés megalapozását szolgáló jellegére.

Nincs többé anonim adatigénylő, megszűnik a notórius adatigénylés

Az azonos igénylő által egy éven belül ismételten, ugyanarra az – időközben változatlan– adatkörre benyújtott adatigénylés megtagadható. A korábbi igénylés ellenőrzése érdekében az igénylő azonosítására szolgáló adatot, pl. a nevét egy évig lehet megőrizni, ezt illetve az esetleges költségek megtérítését követően az adatokat törölni kell.

Az adatigénylő köteles megadni nevét (szervezet esetén megnevezését) és elérhetőségét. A törvény azonban továbbra sem írja elő, hogy a személyazonosságot, szervezeti képviseleti jogosultságot igazolni kellene, így erre irányuló igény esetén a valós név elrejtése az ingyenes levelezőrendszerek segítségével továbbra is biztosítható.

Uniós adat

Ha az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama által előállított adatra vonatkozik az adatigénylés, az adatkezelő megkeresi az illetékest, és ennek válaszáig a határidő nyugszik.

Közérdekű adattal kapcsolatos jogvesztő határidő

A NAIH kizárólag akkor indítja meg közérdekű adat ki(nem)adásával kapcsolatos vizsgálati eljárását, ha a közérdekű adat egyedi igénylésének teljesítésével kapcsolatos visszásság óta egy év még nem telt el.

Titokfelügyeleti hatósági eljárás

A titokfelügyeleti hatósági eljárás határideje szintén két hónap, mely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az újdonságok között rendelkezéseket találunk a bizonyítás eszközeire vonatkozóan is.

Ha egy adatigénylő a bírósághoz fordul azért, mert a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényét arra hivatkozással tagadják meg, hogy az adat minősített adat, a bíróság a pert felfüggeszti, és a NAIH titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi. Így lényegében kizárt, hogy a NAIH megkerülésével forduljon bárki is bírósághoz, ha az adatot azért nem adják ki, mert az minősített adat.

Amennyiben az ügy a bíróság elé kerül, az három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.

Szerzői jog vs. információszabadság

A módosítások érintik az 1999. évi LXXVI. számú szerzői jogi törvényt is. Amennyiben a közérdekű ill. közérdekből nyilvános adat egyben szerzői jogi védelem alatt álló mű, nem kötelezhető az adatkezelő másolat kiadására. Elegendő, ha a szerzői műnek a nyilvános adatokat tartalmazó részébe enged betekintést az adatkezelő, természetesen jegyzetelési lehetőség biztosításával.

Személyesen a változásokról: http://www.infoszfera.hu/valtozik-az-adatvedelmi-torveny-infotorveny/

A cikk megírásához a Wolters Kluwer Új online Jogtára nyújtott segítséget.

Adatvédelmi tanácsadás szolgáltatásomról és az adatvédelmi auditálásról e szövegre kattintva olvashat.

Ha hasznosnak találta írásomat, iratkozzon fel hírlevelemre, hogy első kézből értesüljön az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága témakörével kapcsolatos információkról.

Név:*
E-mail:*

Havonta legfeljebb 2 hírlevelet küldök, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Valamennyi hozzászólást az RSS 2.0 hírcsatornán lehet követni. Szóljon hozzá, vagy adjon a saját honlapjáról egy visszakövetést.

Vélemény, hozzászólás?

 
Read previous post:
Változik az adatvédelmi törvény – adatvédelmi incidens, 20M Ft bírság, BCR

Változik az adatvédelmi törvény - adatvédelmi incidens, 20M Ft bírság, BCR

Close