Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – adatvédelmi bírság

Az új adatvédelmi hatóság

2012. január 1-jén az adatvédelmi biztosi intézményt autonóm államigazgatási szervként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság váltja fel. A független Hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki 9 évre.

A Hatóság jogállására, feladatkörére, szervezetére vonatkozó szabályozásra jelen írásom nem tér ki. Kizárólag az adatkezelők számára fontos eljárásait ismertetem.

A Hatóság vizsgálata

A Hatóság vizsgálata alapvetően egy ombudsmani eljáráshoz hasonlít, amelynek során nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait.

A Hatóságnál bárki vizsgálatot kezdeményezhet, akár a jogsérelem bekövetkezését követően, akár ha csak annak veszélye fennáll. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit nem érhet hátrány, a bejelentő anonim maradhat az eljárás során. A Hatóság eljárása ingyenes.

A panaszos választhat, hogy a Hatósághoz vagy bírósághoz fordul, azonban folyamatban lévő vagy már lezárult bírósági eljárás – és még néhány, a törvényben részletezett körülmény – esetén a Hatóság nem folytathat le vizsgálatot.

A Hatóság képviselője a vizsgálata során minden adatot, iratot megismerhet, az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet, felvilágosítást kérhet. A kérések teljesítésére a Hatóság határidőt állapít meg.

A törvény a Hatóság számára is határidőt határoz meg. A bejelentéstől számított két hónapon belül a Hatóság dönteni kényszerül. Döntéséről értesíti a bejelentőt. Amennyiben a bejelentést megalapozatlannak tartja, lezárja az eljárását. Megalapozottság esetén adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy a következőkben ismertetett intézkedést tesz.

A Hatóság ombudsmani típusú eszközei

A Hatóság az adatkezelőt a korábbi biztosi gyakorlathoz hasonlóan a jogsérelem orvoslására, illetve a jogsérelem veszélyének megszüntetésére szólíthatja fel, illetve ajánlással élhet a felügyeleti szerve felé. A Hatóság jogszabály, illetve közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását, hatályon kívül helyezését vagy épp megalkotását is javasolhatja. A Hatóság tehát nem csak a már bekövetkezett jogsértés esetén szankcionál, hanem preventív célból is intézkedhet.

Az adatkezelő a felszólítás kapcsán megtett intézkedéséről, esetleges egyet nem értéséről és indokairól 30 napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.

Ha a Hatóság intézkedése nem vezetett eredményre, adatvédelmi hatósági eljárást indíthat. Ha az eljárás ugyan eredménytelen volt, de a Hatóság nem indít hatósági eljárást, a lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, amelyet nyilvánosságra is hozhat. A jelentés tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket és az ezeken alapuló megállapításokat, továbbá a Hatóság következtetéseit. A Hatóság e jelentése nem támadható meg.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Hatóság az ombudsmani eszközök alkalmazását kevésnek tartja, vagy ezen eszközök alkalmazása nem volt eredményes, adatvédelmi hatósági eljárást indíthat.

A Hatóság nem mérlegelhet, hanem köteles megindítani a hatósági eljárást – akár az előzetes vizsgálati eljárás nélkül is –, ha a jogellenes adatkezelés személyek széles körét érinti, különleges adatokat érint, vagy nagy érdeksérelmet, kárveszélyt idézhet elő.

Szankciók az adatvédelmi hatósági eljárásban

Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság a következő döntéseket hozhatja:
– elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését;
– elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését;
– megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását;
– megtilthatja a személyes adatok külföldre továbbítását;
– elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg; valamint
– 100.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.

A Hatóság elrendelheti határozatának nyilvánosságra hozatalát, ha ezt szükségesnek tartja. A nyilvánosságra hozott határozatban az adatkezelő adatai nem kerülnek anonimizálásra, így bárki tudomást szerezhet a cég jogsértő tevékenységéről.

Iratkozzon fel hírlevelemre, és töltse le ingyen az új adatvédelmi törvény változásairól, főbb rendelkezéseiről szóló elemzést!

Ha hasznosnak találta írásomat, iratkozzon fel hírlevelemre, hogy első kézből értesüljön az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága témakörével kapcsolatos információkról.

Adatvédelmi tanácsadás szolgáltatásomról és az adatvédelmi auditálásról e szövegre kattintva olvashat.
Név:*
E-mail:*

Havonta legfeljebb 2 hírlevelet küldök, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Valamennyi hozzászólást az RSS 2.0 hírcsatornán lehet követni. Szóljon hozzá, vagy adjon a saját honlapjáról egy visszakövetést.

Vélemény, hozzászólás?

 
Read previous post:
Adatvédelem – az érintett jogai (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás)

Az érintett jogai Az adatkezeléssel érintett személynek joga van tájékoztatást kapni a kezelt adatairól, azokat helyesbíteni, töröltetni, illetve tiltakozni az...

Close