Hogyan lesz tényleg anonim egy piackutatás?

A piackutató cégek anonim adatkezelése

A közvélemény- és piackutatások során a kutatók hangsúlyozzák, hogy a kérdésekre adott válaszainkat anonim módon kezelik.

Kérdés az, milyen adatot tekintünk anonimnak.

A kutatási adatok kezelésére vonatkozó szabályozás

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelését az 1995. évi CXIX. törvény (Katv.) szabályozza, de természetesen az adatvédelmi törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A törvény értelmező rendelkezései között definiálja az anonimizálás fogalmát:

Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítása lehetőségének végleges kizárását.

 A kutatások során alapelv, hogy a válaszok feldolgozásának minden szakaszában biztosítani kell a megkérdezett személy teljes anonimitását. [Katv. 14. § (1) bek.]

Azt is előírja a törvény, hogy már a kapcsolatfelvétel után haladéktalanul el kell választani az érintett személyes adatait a kutatási adatoktól, azokat elkülönítetten kell tárolni, és biztosítani kell, hogy a közvélemény-kutatással érintett személye ne legyen azonosítható. Mindezek garantálása érdekében olyan technikai módszert kell kialakítani, amely lehetetlenné teszi az adatok összekapcsolását. [Katv. 13. § (2) és (3) bek.]

És a gyakorlat

Az elmúlt időszakban tíz piackutatással foglalkozó vállalkozást auditáltunk. Meglepő módon a cégek egy része az anonimitás követelményének nem tesz eleget, de mégis azt kommunikálja, hogy a résztvevők adatait anonim módon kezeli.

Abban – többnyire – megfelelnek a törvénynek, hogy külön adatbázisban tárolják a kutatási alany azonosító adatait a kérdésekre adott válaszoktól, de a két adatbázisban ugyanazon az azonosítószámon tartják nyilván a megkérdezetteket a válaszaikkal, így a két adatbázis bármikor összekapcsolható. Tehát minden válaszadónak ismertek a válaszai is. A törvény ezt nem támogatja.

Általában a kérdezőbiztosok vagy a kutatási alanyok visszaélésének megakadályozása a cél, de vizsgálataink során minden esetben találtunk megoldást az ellenőrzésre oly módon, hogy az anonimitás is biztosítva legyen.

Név szerinti kutatás

Léteznek olyan speciális kutatások, amikor a kutatási cél nem tud megvalósulni oly módon, hogy az személyes adatkezeléssel ne járna.

Ebben és csak ebben az esetben a törvény lehetővé teszi az adatok személyhez kapcsolt kezelését, de csak akkor, ha ehhez az érintett külön, kifejezetten, írásban hozzájárult. [Katv. 13. § (2) bekezdésének utolsó mondata]

Ha hasznosnak találta írásomat, iratkozzon fel hírlevelemre, hogy első kézből értesüljön az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága témakörével kapcsolatos információkról.

Név:*
E-mail:*

Havonta legfeljebb 2 hírlevelet küldök, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Valamennyi hozzászólást az RSS 2.0 hírcsatornán lehet követni. Szóljon hozzá, vagy adjon a saját honlapjáról egy visszakövetést.

Vélemény, hozzászólás?

 
Read previous post:
Céges telefon híváslistáinak felhasználása

A munkavállaló számára adott mobiltelefon híváslistájának ellenőrzése Egyes munkáltatók álláspontja szerint a cég vagyonából fizetett mobiltelefon előfizetéssel kapcsolatosan a munkáltató...

Close