Politikai hirdetések e-mailben

Tájékoztató az elektronikus úton küldött politikai hirdetésekre vonatkozó szabályokról

A 2010-es választásokra való tekintettel a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) az elektronikus úton közölt politikai hirdetésekkel kapcsolatban, az adatvédelmi biztos január 21-én közzétett ajánlását is figyelembe véve, felhívja a figyelmet arra, hogy ezekre a küldeményekre is vonatkoznak az elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó rendelkezések.

Az alábbiakban az NHH közleményét teszem közzé.

A politikai tartalmú elektronikus hirdetések küldőjére vonatkozó szabályok

Az ilyen jellegű hirdetésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001-es, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008-as törvény  speciális rendelkezései az irányadók.

Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény szerint az elektronikus hirdetés kategóriájába tartozik a társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, tehát a politikai tartalmú küldemény is.  Ilyen elektronikus üzenet természetes személynek csak akkor küldhető közvetlen megkereséssel – elektronikus levelezés (e-mail), vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz [SMS; MMS; fax; azonnali üzenetküldő szolgáltatások (instant messenger); bluetooth; közösségi portálok (Iwiw,Facebook stb.)] útján , ha ahhoz az érintett előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Természetes személynek minősül ebből a szempontból nemcsak a magánszemély, hanem az egyéni vállalkozó, illetve a hozzá hasonló, gazdasági tevékenységet nem társasági formában végző más személy (pl. egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő) is.

A hozzájárulás kötelező tartalmi elemei a következők:

– a címzett (választópolgár) neve, a címzett azon személyes adatai, melyek kezeléséhez hozzájárult (például az elektronikus levelezési cím, telefonszám, amelyre részére hirdetés küldhető), valamint az hogy
– hozzájárulását előzetes tájékoztatás után, önkéntesen adta meg.

Tehát a pártok kizárólag azoknak a választópolgároknak küldhetnek elektronikus úton politikai hirdetést, akik korábban elektronikus elérhetőségüket (például elektronikus levélcímüket) önként a szervezet rendelkezésére bocsátották, és kinyilvánították, hogy elektronikus úton küldött politikai hirdetések fogadásához hozzájárulnak.

Így az Internetről, vagy bármely más – egyébként nyilvános – forrásból megszerezhető elektronikus levélcímek kampánycélú felhasználása természetes személyek címei vonatkozásában tilos.

A hozzájárulás jogszerű megszerzésének módja lehet például:

– honlapon történő feliratkozás;
– „hozzájárulok, hogy részemre a …… e-mail címre elektronikus hirdetést küldjenek” üzenet mellett található négyzet bejelölése írásban vagy Interneten;
– nyomtatott hozzájáruló nyilatkozat, vagy
– ilyen tartalmú szórólap visszaküldése, vagy
– közvetlen, erre vonatkozó írásos kérés a címzett részéről.

Nem megengedett ugyanakkor a hozzájárulások gyűjtése elektronikus levélben, vagy más azzal egyenértékű kommunikációs eszközzel.

Az elektronikus hirdető (politikai párt) köteles nyilvántartást vezetni azokról a természetes személyekről, akik a szervezetnél hozzájáruló nyilatkozatot tettek, és biztosítania kell, hogy a természetes személy címzett hozzájárulását bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül mind postai úton, mind elektronikus levélben visszavonhassa, ennek érdekében egyértelműen és szembetűnően tájékoztatást kell adni a címzettnek arról az elektronikus levélcímről, illetve postai címről, ahol a nyilatkozat visszavonását bejelentheti.

Az elektronikus hirdetésre vonatkozó fenti szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala jár el, mint elsőfokú hatóság.

Kihez fordulhat a választópolgár, ha politikai tartalmú kéretlen elektronikus hirdetést kap?

– Amennyiben azért kíván panaszt tenni, mert anélkül küldtek Önnek, mint természetes személynek politikai hirdetést, hogy ehhez előzetesen hozzájárult volna, úgy a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától kérheti a felügyeleti eljárás megindítását, az erre a célra rendszeresített „Kéretlen hirdetést bejelentő űrlap” kitöltésével, bejelentés vagy kérelem formájában. A kitöltéssel és az eljárással kapcsolatos tájékoztató, illetve űrlap a hatóság honlapján az alábbi elérhetőségen található:
http://www.nhh.hu/?id=hir&cid=1310&mid=1002&lang=hu

– Ha a politikai hirdetés tartalmát tartja jogellenesnek, akkor az illetékes választási bizottságnál élhet kifogással.
Fontos megjegyezni, hogy a beszédcélú telefonhívás (élőhangos vagy automata) nem tartozik az elektronikus hirdetés fogalmába, ezért (noha természetesen az is elektronikus hírközlés útján tett közlés) a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak nincs hatásköre eljárni ilyen esetekben.

Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatban bővebb információt a következő elérhetőségen olvashat: http://www.nhh.hu/?id=menu&mid=520&lang=hu

Ha hasznosnak találta írásomat, iratkozzon fel hírlevelemre, hogy első kézből értesüljön az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága témakörével kapcsolatos információkról.

Név:*
E-mail:*

Havonta legfeljebb 2 hírlevelet küldök, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Valamennyi hozzászólást az RSS 2.0 hírcsatornán lehet követni. Szóljon hozzá, vagy adjon a saját honlapjáról egy visszakövetést.

Vélemény, hozzászólás?

 
Read previous post:
Törzsvásárlói programokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdések

Törzsvásárlói adatok kezelése Adatvédelmi auditunkat megrendelő ügyfeleink között már-már nincs olyan kereskedelemmel foglalkozó cég, aki valamiféle lojalitás programot ne vezetne.

Close