Ajánlja nekünk adója 1%-át!

Harc az adó egy százalékáért

A személyi jövedelemadó egy plusz egy százalékáért elindult a kampány.

Lássuk, vajon e társadalmi célú hirdetést miként engedi a jogszabály eljuttatni az adózó magánszemélyek részére?

A gazdasági reklámok küldésére vonatkozó szabályozás

A reklámtörvény direkt marketingre vonatkozó szabályairól blogomban már többször is írtam.
A reklámtörvény összefoglalója a http://ppos.hu/jogszabalyok_linkek/PPOS_adatvedelem_reklamtorveny_2009.pdf címen letölthető.

E törvény azonban csak a gazdasági reklámokra vonatkozik. De mi a helyzet a társadalmi célú reklámokkal?

E-mail, SMS, MMS, fax, bluetooth

Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) az e-mail, SMS, MMS, fax, bluetooth útján továbbított elektronikus hirdetések szabályairól a 14. §-ától kezdőden rendelkezik. Az Eker. tv. számunkra most releváns rendelkezései:

14. § (1) E törvény alkalmazásában elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével -elektronikus hírközlés útján közölt:
a) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy
b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.
(5) A Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elektronikus hirdetésre és a (2) bekezdés szerinti közlésekre.

Láthatjuk tehát, hogy a társadalmi célú tájékoztatás is elektronikus hirdetésnek minősül, és a Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell. E jogszabályhely írja elő, hogy direkt marketing reklám csak a címzett előzetes hozzájárulásával küldhető.

Fentiek alapján megállapítható, hogy e-mailben, SMS-ben, MMS-ben, faxon, bluetooth eszköz segítségével egy százalékos felajánlás csak akkor küldhető, ha a hirdető rendelkezik az érintettek előzetes, egyértelmű, kifejezett hozzájárulásával.

Egy százalékos felajánlás, társadalmi célú hirdetés telefonon

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) rendelkezése:

162. § (1) Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszköz az előfizető tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára, ha ehhez az előfizető előzetesen hozzájárult.
(2) Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából olyan előfizetővel kapcsolatot kezdeményezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt fogadni.

Látható tehát, hogy a jogszabályt nem csak gazdasági reklám, de a piackutatás mellett a tájékoztatási célból indított telefonhívásokra is alkalmazni kell.

Élőszóval telefonon, manuális rendszerben akkor kereshető fel tehát az érintett, ha ez ellen korábban nem tiltakozott (lásd ennek módjait fent jelzett összefoglalómban). Automatizált hívórendszer segítségével pedig akkor kezdeményezhető ilyen hívás, ha ehhez az előfizető előzetesen hozzájárulást.

Cégek részére küldött felhívás

Ha tájékoztatónkat cégek, konkrét természetes személyhez nem köthető elérhetőségére (pl. info@cégnév.hu címre) továbbítjuk, akkor ezt előzetes hozzájárulás hiányában is megtehetjük.

Ha hasznosnak találta írásomat, iratkozzon fel hírlevelemre, hogy első kézből értesüljön az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága témakörével kapcsolatos információkról.

Név:*
E-mail:*

Havonta legfeljebb 2 hírlevelet küldök, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Valamennyi hozzászólást az RSS 2.0 hírcsatornán lehet követni. Szóljon hozzá, vagy adjon a saját honlapjáról egy visszakövetést.

1 hozzászólás »

 
  • kurátor szerint:

    Nem csak hogy eltörölték az SZJA-ból a közcélú adományozás 30% kedvezményét, de ily módon is ellehetetlenítik az alapítványok helyzetét.

    Választ nem várok 🙂

 

Vélemény, hozzászólás?

 
Read previous post:
Internetes személyiséglopás

Kétszer is gondoljuk meg, milyen személyes adatainkat adjuk meg az interneten. Az internetes személyiséglopás, mint "iparág" tavaly több száz millárd...

Close